Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171623
Title: Adaptació de les metodologies d’aprenentatge just a temps i d’instrucció entre parells al cas de grups nombrosos en l’ensenyament superior de les matemàtiques
Author: Bernal Serrano, Antonio
Keywords: Aula invertida
Aprenentatge
Educació superior
Innovacions educatives
Issue Date: 2020
Abstract: Aquest document és el resultat de la iniciativa plantejada al projecte d’innovació docent 2018PID-UB/030 amb títol “Adaptació de les metodologies d’aprenentatge just a temps i d’instrucció entre parells al cas de grups nombrosos”. Els objectius del projecte han estat assajar una adaptació d’aquestes metodologies al cas d’unes ratios entre alumnes i professors molt elevades, de manera que es poguessin mantenir les avantatges d’aquestes metodologies de manera sostenible. Permetra escalar la qualitat. L’assaig ha estat dut a terme a dues assignatures dels graus de Farmàcia i d’enginyeria química i de materials de la Universitat de Barcelona, durant els cursos 2018/19 i 2019/20. Es tracta de dues assignatures de primer any de grau, una de primer semestre al grau de Farmàcia i altra al segon semestre als graus d’Enginyeria Química i de Materials. S’esperava obtenir un major nivell d’implicació i satisfacció per part dels alumnes i uns percentatges d’aprovats creixents. A l’estudi següent i l’annex, s’aporta informació que refrenda l’assoliment d’aquests objectius.
Note: Projecte: 2018PID-UB/030
URI: http://hdl.handle.net/2445/171623
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
antonio.bernal.pdf3.03 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons