Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171899
Title: El notariat públic a la vila de Sabadell (meitat del segle XIV). Estudi de l’activitat
Author: Collado Sànchez, Francesc
Director/Tutor: Daniel Piñol Alabart
Keywords: Dret notarial
Edat mitjana
Sabadell (Catalunya)
Tesis de màster
Middle Ages
Notaries
Sabadell (Catalonia)
Masters theses
Issue Date: Sep-2017
Abstract: Al segle XII, a la Península Itàlica, es va donar una renovació del dret comú encapçalada, sobretot, per l’studium de Bolonya. A partir d’aquest moment podem dir que va néixer el notariat públic. Posteriorment, aquest s’expandirà per l’occident europeu llatí, tot arribant al Principat de Catalunya ja al segle XIII. A Sabadell tindrem notícia del primer notari públic el 1227. Així, doncs, en aquest treball ens centrarem, primerament, a resseguir el naixement i evolució del notariat en terres itàliques fins arribar a casa nostra. També estudiarem com va desenvolupar-se la institució al Principat de Catalunya. Finalment, tot prenent com a font primària principal el primer manual notarial conservat que fa referència a Sabadell -datat el 1349-, realitzarem l’estudi de l’activitat notarial de l’escrivania pública d’aquesta vila de mitjan segle XIV.
Note: Màster de Cultures Medievals. Facultat de Filologia i Comunicació. Universitat de Barcelona. Curs: 2016-2017, Tutor: Daniel Piñol Alabart
URI: http://hdl.handle.net/2445/171899
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Collado_Sanchez.pdf75.23 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons