Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171901
Title: El llibre que explica lo que ha de ser un bon mercader i la formació mercantil al segle XV
Author: López Espinasa, Nicolau
Director/Tutor: Riera i Melis, Antoni, 1944-
Keywords: Comerciants
Història econòmica
Edat mitjana
Tesis de màster
Merchants
Economic history
Middle Ages
Masters theses
Issue Date: Jun-2017
Abstract: El present treball sorgeix de la necessitat de posar de relleu la importància dels manuals de mercaderia com a font històrica fonamental per a l’estudi del món mercantil a la Corona d’Aragó i a la Mediterrània en general. Així mateix, vol esdevenir un incentiu per a noves investigacions que aprofundeixin en els diversos aspectes que aquestes obres presenten, no sols per a l’estudi de l’economia medieval, sinó també per aquelles qüestions relacionades amb el món de la cultura, la societat i les mentalitats, entre d’altres.
Note: Màster de Cultures Medievals. Facultat de Filologia i Comunicació. Universitat de Barcelona. Curs: 2016-2017. Tutor: Antoni Riera i Melis. Directors: Roser Salicrú i Lluch i Lluís Cifuentes i Comamala
URI: http://hdl.handle.net/2445/171901
Appears in Collections:Màster Oficial - Cultures Medievals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Nicolau_Lopez.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons