Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171937
Title: Anàlisi dels factors determinants en el rendiment de matemàtiques de l’alumnat de 15 anys a Espanya (PISA 2018)
Author: Casado i Vila, Patrícia
Director/Tutor: Fernández Ardèvol, Mireia
Keywords: Anàlisi de regressió
Avaluació de sistemes educatius
Treballs de fi de grau
Regression analysis
Education--Evaluation
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2020
Abstract: [cat] Aquest treball analitza els factors determinants en el rendiment de matemàtiques de l’alumnat de 15 anys a Espanya. S’han utilitzat les microdades proporcionades per l’estudi PISA (Programa Internacional per a l’avaluació d’estudiants) dut a terme per l’OCDE, recollides l’any 2018 en la seva darrera aplicació. Donada l’estructura jeràrquica de les dades, la metodologia emprada és una regressió multinivell que engloba la informació de l’estudiantat i de les escoles. Els resultats obtinguts mostren que el rendiment en matemàtiques de l’estudiantat de 15 anys no es pot explicar exclusivament en base als factors relatius a les escoles. És essencial tenir en compte la component personal, el context familiar i les actituds tant de l’alumnat com del professorat.
[eng] This paper analyses the determining factors in the performance of mathematics of 15-year-old students in Spain. The microdata used is provided by the PISA (International Program for Student Assessment) study conducted by the OECD, collected in 2018 in its latest application. Given the hierarchical structure of the data, the methodology used is a multilevel regression that encompasses information from students and schools. The results show that the mathematical performance of 15-year-olds cannot be explained solely based on school-related factors. It is essential to consider the personal component, the family context and the attitudes of both students and teachers.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2019-2020. Tutor: Mireia Fernández-Ardèvol
URI: http://hdl.handle.net/2445/171937
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_CasadoVilaPatricia.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons