Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/171976
Title: Clustering d’estratègies en el joc del pòquer
Author: Martín Llaveria, Mariona
Director/Tutor: Reverter Comes, Ferran
Keywords: Anàlisi de conglomerats
Anàlisi discriminant
Estadística
Treballs de fi de grau
Cluster analysis
Discriminant analysis
Statistics
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2020
Abstract: [cat] Aquest treball pretén estudiar quines són les estratègies seguides pels nostres oponents en un nivell NL5 i NL10 del joc Texas Hold’em Poker per tal de poder aplicar el nostre joc adaptat a cada jugador. Per dur a terme la classificació de possibles estratègies es realitzarà un estudi específic prèvi per aquelles variables més significatives i es descriuran aquells rangs de percentatges guanyadors i perdedors. Posteriorment farem un estudi de possibles agrupacions de clústers entre jugadors per més tard, intentar predir un model que ens classifiqui aquests mitjançant arbres de classificació.
[eng] This work aims to study the strategies followed by our opponents at an NL5 and NL10 level of Texas Hold’em Poker game in order to be able to apply our game adapted to each player. To carry out the classification of possible strategies, a specific prior study will be carried out for those most significant variables and those ranges of winning and losing percentages will be described. Later we will make a study of possible groupings of clusters between players for later, to try to predict a model that classifies these to us by means of classification trees
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2019-2020. Tutor: Ferran Reverter Comes
URI: http://hdl.handle.net/2445/171976
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG.pdf5.68 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons