Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172051
Title: Com ha impactat la crisi de la covid-19 en els serveis adreçats a la infància i adolescència en situació de risc a la província de Barcelona?. Reptes i propostes dels i les professionals per al desenvolupament de l’acció socioeducativa en temps de pandèmia.
Author: Fuentes-Peláez, Núria
Crous, Gemma
Lapadula, Carmelita
Rabassa, Judit
Keywords: COVID-19
Atenció a la infància i a l'adolescència
COVID-19
Child welfare
Issue Date: 2020
Publisher: Diputació de Barcelona i FEDAIA
Abstract: Aquest projecte es va plantejar a l’inici de la crisi de la COVID-19, amb la finalitat de donar suport a les entitats i als infants, adolescents i famílies més vulnerables posant sobre la taula dades quantitatives i qualitatives en relació a la detecció de les necessitats derivades de la crisi sanitària. Des de la Diputació de Barcelona, mitjançant el conveni que té amb FEDAIA, es va considerar primordial fer aquest procés d’identificació de necessitats, i de propostes de mesures per pal·liar-les, per aquest motiu es va decidir conjuntament, que aquest treball era urgent i necessari. L’informe recull les necessitats de famílies, d’infants i adolescents, de l’acció socioeducativa i dels equips professionals. La recollida d’informació es va fer a partir d’un qüestionari online de 55 preguntes amb informació quantitativa i qualitativa. Al qüestionari van respondre professionals de 30 serveis SIS de la demarcació de Barcelona, un 20% situats a Barcelona ciutat, un 46,7% a l’àrea metropolitana de Barcelona i un 33,3% de la resta de la província. L’estudi ha aportat una descripció de l’impacte de la situació de la COVID-19 en els infants, les famílies i els serveis del model SIS.
Note: Informe elaborat per la Federació d’entitats d’atenció a la infància i l’adolescència (FEDAIA), amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona.
URI: http://hdl.handle.net/2445/172051
Related resource: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.17560.62720
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Grup de Recerca sobre Intervencions Socioeducatives en la Infància i la Joventut (GRISIJ))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sintesi_principals_resultats_def.pdfResultats278.83 kBAdobe PDFView/Open
reptes_i_propostes_en_temps_de_pandemia_informe_complet_barcelona.pdfInforme Complet Barcelona579.16 kBAdobe PDFView/Open
Presentacio_3_11_20.pdfPresentació dels resultats611.5 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons