Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172085
Title: La visibilitat dels fons personals i les col·leccions especials a les biblioteques universitàries
Author: Moré Melguizo, Laura
Director/Tutor: Jornet i Benito, Núria
Keywords: Biblioteques universitàries
Arxius privats
Tesis de màster
Personal archives
Academic libraries
Masters theses
Issue Date: Jun-2014
Abstract: Al llarg de la seva història, la majoria de biblioteques universitàries han rebut materials més propis dels arxius, que sovint han quedat oblidats en els magatzems, sense rebre cap tractament i, per tant, sense ser accessibles als usuaris. Les causes d'aquesta situació són: la naturalesa mateixa dels materials, que requereix un tractament complex; la manca de personal a les biblioteques i, sobretot, de personal amb la formació necessària per tractarla; i la manca d'estàndards per al seu processament. Des de fa uns anys, la comunitat bibliotecària internacional ha entès que aquests materials constitueixen fonts primàries úniques per a la investigació i els diferents països han portat a terme diferents iniciatives, aprofitant també la gran oportunitat que suposa la digitalització i la publicació en repositoris institucionals d'accés obert. Aquest treball intenta fer una panoràmica de la visibilitat que les biblioteques universitàries donen als fons personals i les col·leccions especials i s'ha cregut interessant abordar-lo des de tres àmbits geogràfics molt inter-relacionats: Catalunya, Espanya i Europa.
Note: Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, curs: 2014, Tutor: Jornet i Benito, Núria
URI: http://hdl.handle.net/2445/172085
Appears in Collections:Màster Oficial - Biblioteques i Col·leccions Patrimonials

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_LMore.pdf8.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons