Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172180
Title: Cartografia arqueològica i epigràfica de la Barcino altimperial (Segles I a.C. - III d.C.)
Author: Moya García, Andrea
Director/Tutor: Aguilera, Antonio (Aguilera Martín)
Keywords: Arqueologia
Barcelona (Catalunya)
Cartografia
Epigrafia
Treballs de fi de grau
Arqueology
Barcelona (Spain)
Cartography
Bachelor's thesis
Epigraphy
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] Amb el següent treball es vol mostrar, mitjançant l’elaboració d’una síntesi cartogràfica comentada, com estava configurada la Barcino d’època altimperial a nivell urbanístic. A partir de la plasmació sobre una sèrie de mapes de les restes arqueològiques documentades i de determinades fonts epigràfiques, es podrà obtenir una imatge general de com estava organitzada la colònia durant aquests tres segles d’esplendor de l’Imperi. Tot i que es tracta d’una fotografia parcial, futurs estudis i noves troballes arqueològiques han de permetre anar completant aquesta sèrie de mapes que s’ha elaborat amb motiu d’aquest treball de recerca.
[eng] The next research work wants to show, through a commented cartographic summary, how the urbanism of Barcino of the roman high-imperial period was configured. With set of maps of documented archaeological remains and a few epigraphic sources, it will be able to get a generical image how the colony was configured during the three glory centuries of Empire. Although it is a partial photography, futures investigations and new archaeological findings will be able to complete this set of maps that has been elaborated for this research work.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Antonio José Aguilera Martín
URI: http://hdl.handle.net/2445/172180
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MOYA GARCIA-ANDREA_TFG-ARQ 2019-2020.pdf7.74 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons