Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172369
Title: Efecte de la suplementació amb herbes i fruits secs en la composició en àcids grassos i vida útil de la carn de conill de l’híbrid Ibèric
Author: Santacana Querol, Judit
Director/Tutor: Veciana Nogués, María Teresa
Keywords: Àcids grassos
Carn de conill
Treballs de fi de grau
Fatty acids
Rabbit meat
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2018
Abstract: [cat] L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar l'efecte d'una dieta basada en herbes i fruits secs sobre la composició dels àcids grassos i la vida útil de la carn crua de conill ibèric. Els animals es van dividir en tres grups dietètics i es va alimentar amb una dieta de control (C), una dieta complementada amb herbes i fruits secs (HN) durant tot el període d'engreix (D1) i durant el període final d'engreix (D2). La inclusió de HN va modificar el percentatge d'àcids grassos, però no va millorar la relació w6/w3, que va ser major en D1 i D2 (21 i 18.2, respectivament) (p <0,001) respecte a C. Per contra, la carn de D1 presenta la millor relació PUFA /SFA (p <0,001) i mostra valors de TBARS significativament inferiors. En conclusió, la suplementació amb HN durant tot el període d'engreix (D1) va millorar significativament la vida útil de la carn.
[eng] The aim of this study was to evaluate the effect of a diet based on herbs and nuts on the fatty acid composition and shelf life of Iberian rabbit cross-breed meat. Animals were divided into three dietary groups and fed a control diet (C), a diet supplemented with herbs and nuts (HN) during all the fattening period (D1) and during the final period of fattening (D2). Dietary inclusion of HN modified the percentage of fatty acids, but did not improve the ratio w6/w3, which was higher in D1 and D2 (21 and 18,2, respectively) (p<0,001) with respect to C. In contrast, meat of D1 displayed the best ratio PUFA/SFA (p<0,001) and showed significantly lower TBARS values. In conclusion, the supplementation with HN during all the fattening period (D1) significantly improved the shelf life of the meat.
Note: Treballs Finals de Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Campus de l'alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona. Curs: 2017-2018. Tutores: Maria Àngels Oliver i Teresa Veciana Nogués
URI: http://hdl.handle.net/2445/172369
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Ciència i Tecnologia dels Aliments

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-Judit Santacana.pdf420.33 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons