Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172447
Title: Les esglèsies de planta circular. Estudi arqueològic dels exemples a Catalunya entre els segles X-XII
Author: Sanglas Cornellà, Irene
Director/Tutor: Sancho i Planas, Marta
Keywords: Arqueologia medieval
Arquitectura religiosa
Esglésies
Catalunya
Treballs de fi de grau
Medieval archaeology
Religious architecture
Churches
Catalonia
Bachelor's thesis
Segle X-segle XII
Issue Date: Aug-2020
Abstract: [cat] En el present estudi s’ha pres com objectiu l’elaboració d’un patró constructiu per els exemples d’església de planta circular que hi ha al territori de Catalunya. Aquestes esglésies es troben emmarcades en l’Alta Edat Mitjana entre els segles X-XII. Com a conseqüència d’aquest objectiu també es desenvolupà la hipòtesis que recolza la seva formació en inspiració la Anastàsis del Sant Sepulcre de Jerusalem. Pel desenvolupament del treball, en primer lloc s’ha dut a terme una recerca bibliogràfica per recollir tots els estudis realitzats per a cadascuna de les esglésies. Posteriorment a través d’una informatització de les dades s’han elaborat diferents paràmetres per a les comparacions, que permet desmentir o afirmar la presència d’un patró constructiu.
[eng] The present study’s main goal is to produce a building pattern for the circular churches located in the vicinity of Catalonia. These churches date back to the High Medieval Ages between the 10th and 12th centuries. As a consequence of setting this paper’s main goal, a hypothesis was also constructed to prove these churches’ origin and inspiration on the “Anàstasis del Sant Sepulcre de Jerusalem”. In order to produce this paper a preliminary research has been carried out to collect every study written about the aforementioned churches. After informatizing the data, a few parameters have been established with the purpose of comparing the churches floor plan and therefore be able to confirm or disprove the existence of a common building plan among them.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Marta Sancho
URI: http://hdl.handle.net/2445/172447
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Sanglas Cornella_Irene.pdf3.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons