Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/172603
Title: Microsimulador SIMCAN v1.0
Author: Arcarons i Bullich, Jordi
Calonge Ramírez, Samuel
Keywords: Programari
Econometria
Estadística
Computer software
Econometrics
Statistics
Issue Date: Dec-2020
Abstract: El microsimulador SIMCAN v1.0 és una eina microinformàtica desenvolupada per investigadors de la UB orientada a l'anàlisi i avaluació de polítiques fiscals per a ser aplicades per l'Administració Tributària Canària. L'anàlisi que realitza és bàsicament microeconòmic, perquè utilitza com a subjecte el contribuent fiscal. En concret, opera sobre impostos propis i cedits en l'àmbit de la imposició directa sobre la riquesa i la renda: Impost de Successions i Donacions (IS i ID), Impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF), Impost sobre la Renda de les persones físiques (IRPF). També, integra la microsimulació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPOSAJD).
Note: El microsimulador s'ha creat utilitzant com a llenguatge de programació el VBA i l’entorn és l’Excel de Microsoft. Això implica que es tracta de complements que operen en aquesta aplicació i que generen els seus resultats dins d’un full de càlcul, amb una presentació específica
L'accés al codi no estarà disponible fins la fi de la data d'embargament. Si esteu interessats a accedir-hi, contacteu amb idea(at)fbg.ub.edu
Projecte: UBTT0414
URI: http://hdl.handle.net/2445/172603
Appears in Collections:Programari (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CódigoFuente.txtCodi627.24 kBTextView/Open    Request a copy
DescripciónSIMCAN.pdfDescripció52.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 1-12-2025


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.