Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173038
Title: Maleta pedagògica. La calma a través d'un viatge pels continents
Author: Meca Luna, Elena
Director/Tutor: García Farrero, Jordi
Keywords: Educació infantil
Psicologia pedagògica
Tesis de màster
Educació intercultural
Education, Preschool
Educational psychology
Masters theses
Multicultural education
Issue Date: Oct-2020
Abstract: La maleta pedagògica La calma a través d’un viatge pels continents, es crea per pal·liar el malestar generat pel ritme de la societat en el que estem immersos i, més específicament, per disminuir l’estrès experimentat a les aules del segon cicle d’educació infantil de L’Hospitalet de Llobregat. Aquest projecte d’innovació, ofereix eines i estratègies psicopedagògiques de prevenció i d’intervenció per fomentar i valorar els estats de calma des de la primera infància, treballar la interculturalitat a les aules i acostar els infants a una primera visió de la globalitat mundial. La maleta pedagògica està dissenyada per dur-se a terme en 9 sessions, desenvolupades a partir d’un conte que fa la funció de fil conductor i és presentat mitjançant l’eina kamishibai. Durant el transcurs de les sessions es convida els infants a experimentar la calma a través de propostes educatives inspirades en diverses tradicions culturals.
The teaching bag Calm through a continents journey is created to temper the unrest generated by society’s rhythm we’re immersed in and specifically, to decrease the stress experimented in classrooms of second cycle of childhood education in Hospitalet de Llobregat. This project of innovation, offers tools and psycho-pedagogical strategies of prevention and intervention to promote and evaluate calm states since early childhood, working on interculturality in classrooms and to bring infants closer to a first glimpse of world’s globality. The teaching bag is designed to be held in 9 sessions, developed as of a tale which does the function of guiding line and it’s submitted through kamishibai’s tool. During the course of sessions, the infants are invited to experiment calm through educational proposals inspired by several cultural traditions.
Note: Màster Oficial en Psicopedagogia, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Jordi Garcia Farrero
URI: http://hdl.handle.net/2445/173038
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicopedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_elena_meca_luna.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons