Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173167
Title: Estació de mesura de la resposta elèctrica de nanoestructures a llum i gasos
Author: Prades García, Juan Daniel
Director/Tutor: Cirera Hernández, Albert
Keywords: Nanoestructures
Propietats elèctriques
Llum
Gasos
Nanostructures
Electric properties
Light
Gases
Issue Date: Jul-2009
Abstract: En aquest Projecte Fi de Carrera d'Enginyeria en Electrónica s'ha desenvolupat un sistema de mesura de les propietats elèctriques de dispositius basats en nanofils semiconductors individuals. S'han aprofitat les característiques no lineals de les corbes 1-V deis contactes metalls-semiconductor típics d'aquests dispositius per, mitjançant mesures conductomètriques a dues puntes i una etapa posterior de processat del senyal, obtenir no només mesures de la resistència deis nanofils sinó que també estimacions de la densitat i de la mobilitat deis portadors mures en aquests materials. El rang de mesura del sistema resultant és de 12kW fins a 200GW amb incerteses típicament del 5% en la resistència i per sota del 50% en les altres magnituds. La freqüència d'adquisició de dades del sistema és de 1 O Hz. S'ha parat especial atenció en la capacitat del sistema per controlar el corrent aplicat als nanofils i garantir així la integritat deis dispositius, que són molt sensibles a l'autoescalfament per efecte Joule. La interfície analògica dissenyada permet aplicar corrents controlats des de 100pA fins a 1 μA amb SNR >20dB. Tanmateix, el sistema inclou dues metodologies alternatives per escalfar els nanofils i s'integra amb la resta de sistemes de control de gasos i il·luminació disponibles al laboratori de sensors del Departament d'Electrónica de la UB. Tot plegat satisfà plenament els objectius i especificacions demanats a l'inici del projecte.
Note: Projecte Final de Carrera d'Enginyeria Electrònica, Universitat de Barcelona, Facultat de Física. Director: Albert Cirera Hernández. Any: 2009
URI: http://hdl.handle.net/2445/173167
Related resource: https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/acbrpu/alma991005454569706708
Appears in Collections:Projectes Finals de Carrera - Enginyeria Electrònica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PFC_Prades_García_JuanDaniel.pdf23.16 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons