Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173302
Title: Una aposta per reclamar la gestió del territori més enllà del nacionalisme. Idees i consideracions entorn a la importància de la petita escala en moments de Globalització
Author: Rovira i Cunill, Adrià
Director/Tutor: Font-Casaseca, Núria
Keywords: Geogafia humana
Ordenació territori
Nacionalisme
Treballs de fi de grau
Human geography
Regional planning
Nacionalism
Bachelor's thesis
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] La gestió del territori i el nacionalisme són dos conceptes que estan plenament relacionats. En ple segle XXI, és cert que la globalització provoca una perillosa davallada en la democràcia de cada Estat, però el nacionalisme no és la única via per reclamar el retorn de la capacitat de decisió als territoris. Tan històricament com en l'actualitat, el nacionalisme va lligat a interessos de les classes dirigents. Així doncs, en aquesta recerca s’estudiarà el fet de reivindicar la gestió de la petita escala, sense haver de fer-se des d'una postura nacionalista, com un possible mètode per aconseguir que les diverses particularitats dels territoris serveixin per cuidar-los, i a la vegada, per aportar el millor pel desenvolupament de la vida de les persones que el configuren. [eng] Nationalism and territorial management are two different concepts that are related strongly. The globalisation of the XXI century is one of the causes for the downfall of democracy in different states and nationalism is not the only way of claiming back the power of decision of every territory. In the past as well as nowadays, nationalism is bound to the ruling class. In this study we will investigate the movement of retaking territorial management in small scale without a direct tie to nationalism, as a possible method to achieve the maximum usage of the territory’s particularities to the advantage of the inhabitants as well as contribute to their own development.
[eng] Nationalism and territorial management are two different concepts that are related strongly. The globalisation of the XXI century is one of the causes for the downfall of democracy in different states and nationalism is not the only way of claiming back the power of decision of every territory. In the past as well as nowadays, nationalism is bound to the ruling class. In this study we will investigate the movement of retaking territorial management in small scale without a direct tie to nationalism, as a possible method to achieve the maximum usage of the territory’s particularities to the advantage of the inhabitants as well as contribute to their own development.
Note: Treballs Finals de Grau en Geografia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Nuria Font
URI: http://hdl.handle.net/2445/173302
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Geografia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Adrià ROVIRA.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons