Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/173822
Title: Projecte educatiu de la sala Dau al Sec arts escèniques : Disseny d’un programa cultural per a l’educació artística a Primària
Author: Roigé Feixas, Laia
Director/Tutor: Torrens Llambrich, Xavier
Keywords: Gestió cultural
Arts de l'espectacle
Educació primària
Tesis de màster
Arts management
Performing arts
Education, Elementary
Master theses
Issue Date: 2020
Abstract: En aquest Treball de Final del Màster de Gestió Cultural es durà a terme la creació d’un projecte de col·laboració entre la Sala Dau al Sec Arts Escèniques i les escoles de primària del barri del Poble Sec per tal de fomentar la cultura i les arts escèniques entre els seus alumnes. Centrarem el projecte en l’etapa escolar de l’educació primària i dins el projecte es plantejaran dues activitats ben desenvolupades conceptualment amb la intenció de poder ser incorporades dins l’activitat curricular. És a dir, no es plantegen com projecte extraescolars si no que s’estudia la manera d’integrar aquesta programació cultural d’activitats dins l’educació reglada dels nens i nenes, sempre, és clar, en sinergia amb les escoles. Per poder tirar endavant aquest disseny es treballa en base el que marca el currículum escolar de l’educació primària. Aquest plantejament està treballat sobretot des del punt de vista dels continguts, per tal que siguin el més adequats a l’estructura curricular actual i a les necessitats de les escoles a qui es presenta. També s’han tractat aspectes pressupostaris i de producció pel que fa els calendaris i el pla de finançament però el gruix de treball de la programació ha estat sobretot dedicat al disseny dels continguts i la seva concordança amb el currículum.
Note: Màster Oficial en Gestió Cultural, Universitat de Barcelona. Facultat d’Economia i Empresa, curs: 2019-2020, Tutor: Xavier Torrens
URI: http://hdl.handle.net/2445/173822
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-GC_Roigé_2019.pdf4.06 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons