Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/174965
Title: Cal Cadernal: Centre d'interpretació dels balls parlats
Author: Cabré Mas, Ignasi
Director/Tutor: Martínez Gil, Tània
Keywords: Museologia
Patrimoni cultural
Tesis de màster
Museum techniques
Cultural heritage
Masters theses
Issue Date: 2020
Abstract: [cat] CAL CADERNAL. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS BALLS PARLATS és un projecte que planteja el disseny i desenvolupament d’un centre d’interpretació dels balls parlats —manifestacions antigues de teatralitat popular— a Salomó (Tarragonès), amb protagonisme pel ball local, dit “del sant Crist”, l’únic que s’ha representat ininterrompudament. Estaria ubicat a les dependències reformades de cal Cadernal, una gran casa pairal del centre del poble i que té relació històrica amb la nissaga protagonista del relat llegendari del ball. La proposta vol respondre a la voluntat de comptar amb un equipament de referència per a divulgar els balls parlats i per a contribuir-ne a la conservació i prestigi. S’hi dibuixen les línies mestres de la planificació, disseny, execució i manteniment, a la manera d’un projecte d’idees. A partir de l’anàlisi de tres aspectes debatuts —la museïtzació del patrimoni immaterial, la comunicació de la idiosincràsia dels balls parlats i la sostenibilitat dels centres d’interpretació— es respon prenent allò de més genuí de la museologia interpretativa i del model dels anomenats museus d’identitat. Tot plegat es concreta en un guió museològic molt narratiu, un disseny museogràfic variat i equilibrat i unes propostes organitzatives i de funcionament realistes. La concurrència de la comunitat local en totes les fases del desenvolupament és una altra característica del projecte.
[eng] CAL CADERNAL. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS BALLS PARLATS is a project that proposes the design and development of an interpretation centre for balls parlats —ancient manifestations of popular theatricality mixed with dance— in Salomó (Tarragonès, Catalonia), with prominence for their own ball, the only one that has been performed uninterruptedly. It would be located in the renovated building of Cal Cadernal, a large house in the middle of the village, which has an historical relationship with the protagonist of the local legendary story and tradition. Therefore, it is projected a reference equipment to explain balls parlats and to contribute to their conservation and prestige. The main lines of planning, design, execution, and maintenance are drawn as a project of ideas. Three discussed aspects are analysed: how to show intangible heritage in a museum? how to communicate the idiosyncrasy of balls parlats? and, how to ensure the sustainability of interpretation centres? The answers are elaborated following the interpretive museology and the model of the socalled “identity museums”. As a result, it becomes a project with a narrative museological script, a varied and balanced museographic design and realistic organizational and operational proposals. The concurrence of the local community in all phases of development is another feature of this work.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, curs: 2019-2020, Tutor: Tània Martínez Gil
URI: http://hdl.handle.net/2445/174965
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01TFM_ Ignasi Cabre.pdf13.5 MBAdobe PDFView/Open
02Resum TFM_Ignasi Cabre.pdf524.59 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons