Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175266
Title: Adaptacions curriculars i impactes del COVID-19 al Pràcticum de Pedagogia de la Universitat de Barcelona: Satisfacció i aprenentatges durant la pandèmia
Author: Aneas Álvarez, María Asunción
Méndez Ulrich, Jorge Luis
Ferré Tobaluera, Mònica
Keywords: COVID-19
Aprenentatge
Pràcticums
COVID-19
Learning
Practicums
Issue Date: 1-Feb-2021
Publisher: Societat Catalana de Pedagogia
Abstract: Aquest estudi explora els efectes del confinament provocat pel COVID-19 sobre el desenvolupament de les Pràctiques Externes del grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Mitjançant 3 qüestionaris, com a tècniques quantitatives de recollida i d'anàlisi de la informació, es va obtenir una mostra de 192 alumnes, 167 tutors i tutores dels centres de pràctiques i 27 docents de la Universitat de Barcelona. L'objectiu de l'estudi va ser donar resposta a dues preguntes cabdals: a) les mesures aplicades arrel del confinament pel COVID-19 van afectar la percepció del estudiants de la qualitat de les Pràctiques Externes?; b) La situació de crisi sanitària va causar efectes en els aprenentatges? Els resultats de l'estudi mostren que les avaluacions sobre les Pràctiques Externes d'aquells i d'aquelles alumnes que van veure afectades les seves pràctiques pel confinament, no difereixen gaire de les avaluacions dels i de les alumnes que van completar les Pràctiques Externes sense cap afectació per la pandèmia, amb tendència a ser millors en el cas dels afectats. Ambos grups d'alumnes (afectats i no afectats) van valorar amb puntuacions molt elevades en cadascun dels ítems dels qüestionaris, i també van rebre molt altes valoracions per part dels docents. Aquests resultats reflecteixen l'esforç dels i les estudiants, però també de la coordinació de pràctiques i de l'equip docent per acompanyar l'alumnat al llarg dels mesos d'incertesa, i l'eficiència del model de pràctiques emprat al grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.3007.01.148
It is part of: Revista Catalana de Pedagogia, 2021, vol. 18, p. 29-49
URI: http://hdl.handle.net/2445/175266
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.3007.01.148
ISSN: 1695-5641
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
705671.pdf741.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons