Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175792
Title: Representacions textuals de la violència: Barcelona, Corpus de 1640
Author: Gracia Arnau, Ivan
Director/Tutor: Palos, Joan-Lluís
Fraga, Joana Margarida Ribeirete de
Keywords: Història moderna
Història de la civilització
Guerra dels Segadors, 1640-1652
Corpus de Sang, 1640
Violència
Propaganda política
Modern history
Civilization history
Reapers' War, 1640-1652
Violence
Political advertising
Issue Date: 18-Dec-2020
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] La present tesi doctoral realitza una anàlisi textual de les fonts que, entre 1640 i 1709, van narrar els fets del Dia de Corpus Christi de 1640 (també conegut com Corpus de Sang), dia en el que una revolta popular a Barcelona va acabar amb la vida del virrei de Catalunya. El principal objectiu d’aquesta tesi és identificar les estratègies narratives que van vehicular la representació textual dels fets en cartes, dietaris, escrits polítics, cròniques, relacions i històries escrites o publicades durant i després de la Guerra dels Segadors (1640-1652). A partir de la contextualització i comparació de les fonts seleccionades, la recerca conclou que la representació textual dels fets va estar determinada per diferents esquemes narratius que van condicionar la descripció de la violència protagonitzada per la multitud. En definitiva, aquest treball proposa que la interpretació històrica dels fets del Dia de Corpus Christi de 1640 no pot ser realitzada sense una mirada crítica a les representacions textuals que el van succeir.
[eng] This dissertation aims at doing a textual analysis of the sources that, between 1640 and 1709, narrated the events of Corpus Christi Day in 1640 (also known as Corpus de Sang), when a popular revolt killed the Viceroy of Catalonia in Barcelona. The goal of this thesis is to identify the narrative strategies in letters, diaries, political writings, chronicles, relacions and histories written or published during and after the Reapers' War (1640-1652) that conveyed the textual representation of the events. After the contextualisation and comparison of the selected sources, the research concludes that the textual representation of the events was shaped by different narrative schemes when it came to the description of violence carried out by the crowd. To sum up, this work proposes that the historical interpretation of the events of Corpus Christi Day in 1640 cannot be made without a critical look at the textual representations that followed it.
URI: http://hdl.handle.net/2445/175792
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Geografia i Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IGA_TESI.pdf4.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 18-12-2021


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons