Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/175831
Title: Llibre de Plans Docents: Pla d'Estudis de 1992. Vol II: Assignatures Optatives. Ensenyament de Farmàcia
Author: Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia
Keywords: Plans docents
Farmàcia
Universitat de Barcelona
Issue Date: 1997
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L'elaboració del Llibre de plans docents ha estat un desig del Consell d'estudis de l'ensenyament de Farmàcia aquests darrers anys. En finalitzar la implantació del Pla d'estudis reformat del 1992 de l'ensenyament de Farmàcia, sembla el moment adient per fer una amplia difusió dels continguts que integren tot el conjunt d'assignatures d'aquest Pla. Res millor, dones, que recopilar els plans docents de totes les assignatures, siguin troncals, obligatòries, o bé optatives, que s'han impartir en aquests cinc anys, des de !'octubre del 1992, data en que es comença. El segon volum recull els programes de totes les assignatures optatives que s'han implantat fins a l'actual curs acadèmic. La majoria d'elles les ofereixen la seva docència de forma anual, però també s'han inclòs els plans docents d'assignatures optatives que s'han impartit només un o dos cursos acadèmics. Aquest volum no és definitiu ni tancat, ja que seria desitjable que !'oferta de noves assignatures optatives, bé siguin de nova implantació, bé de nova creació, augmentés els propers anys. D'aquesta manera, s'ampliaria més encara el ventall de coneixements específics que s'oferiria al futur llicenciat en Farmàcia.
Note: Podeu consultar el volum I a: http://hdl.handle.net/2445/175829. Vegeu recurs relacionat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/175831
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/175829
Appears in Collections:Plans Docents - Guies de l'estudiant (Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LLibre de Plans Docents. Pla d'Estudis de 1992 assignatures optatives.pdf8.58 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons