Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/176609
Title: Dona i repressió franquista a Catalunya. La gran majoria d'estudis: els locals
Author: Solé, Queralt
Keywords: Estudis de dones
Franquisme
Persecucions polítiques
Història local
Catalunya
Women's studies
Francoism
Political persecution
Local history
Catalonia
Issue Date: 15-Jul-2020
Publisher: Institut Ramon Muntaner
Abstract: La Revista Espai /Temps, de la Universitat de Lleida, va pu- blicar l'any 2001 un número titulat «Violència i repressió a Catalunya durant el franquisme. Balanç historiogràfic i pers- pectives». L'editaren la professora Conxita Mir, amb Carme Agustí i Josep Gelonch, i els autors eren cinc especialistes en la matèria: Francesc Vilanova, Joan Maria Thomàs, Josep Clara, Joan Sagués i Martí Marin. En el resum s'explica que els diversos historiadors volien revisar «de forma exhaustiva l'avenç dels treballs sobre violència i repressió durant el fran- quisme realitzats a Catalunya des de la mort del dictador, prenent com a marc d'anàlisi les delimitacions pro- vincials». Els articles són excel·lents, i l'anàlisi que s'hi fa és un bon punt de partida per confirmar que, al tom- bant de segle, a Catalunya els estudis locals sobre la repressió franquista en- vers la dona eren ben minsos o inexis- tents. I els estudis generals al respecte també.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/Plecs/article/view/373271
It is part of: Plecs d'història local, 2020, num. 178, p. 6-9
URI: http://hdl.handle.net/2445/176609
ISSN: 1130-5150
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
706018.pdf253.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.