Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177115
Title: És inequívoca la recomanació del baby-led weaning des del punt de vista d'infermeria pediàtrica?
Author: Aguiló Galcerà, Anna
Director/Tutor: Giner Molina, Adhara
Keywords: Hàbits alimentaris
Infants nadons
Dèficit de ferro
Infermeria pediàtrica
Treballs de fi de grau
Food habits
Newborn infants
Iron deficiency diseases
Pediatric nursing
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2021
Abstract: Introducció: El Baby-Led Weaning o BLW és un mètode d’alimentació complementària que permet als infants "dirigir" el procés des d'un principi. Es tracta de posar al seu abast aliments de consistència blana, tallats segons l'edat del nadó, per tal que sigui ell mateix el que agafi el menjar, sense la intervenció d'un adult. El procés ha de començar a partir dels 6 mesos de vida del nadó, quan aquest pugui seure sense suport, tenint un bon control del cap i sàpiga agafar objectes i portar-los a la boca. El paper de la infermeria pediàtrica és clau en la recomanació d’aquest mètode d’alimentació complementària. Objectiu: Esbrinar si el BLW es pot recomanar de manera inequívoca com a mètode d’alimentació complementària explorant la seva influència amb els patrons alimentaris, l’autoregulació energètica, el dèficit de ferro i l’ennuegament. Metodologia: S’ha realitzat una revisió bibliogràfica a les bases de dades PubMed, Scielo i Chinal, a partir de les quals es van extreure 12 articles científics tenint en compte els criteris d’inclusió i exclusió. A més, aplicant l'estratègia de bola de neu s’ha inclòs 1 article. Resultats: Dels 13 articles inclosos a la revisió, hi trobem 5 revisions bibliogràfiques, 5 assaigs controlats aleatoris, 1 estudi comparatiu, 1 assaig prospectiu i 1 estudi observacional. Conclusions: Des de la infermeria pediàtrica es pot recomanar de manera inequívoca el BLW com un mètode d'alimentació complementària, atès que el proporciona uns patrons alimentaris saludables i una millor autoregulació energètica. A més, tot i que hi ha una menor ingesta de ferro, aquesta no repercuteix en la salut. Tanmateix, el BLW no augmenta la incidència d’episodis d’ennuegament.
Note: Treballs Finals de Grau d'Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Adhara Giner Molina
URI: http://hdl.handle.net/2445/177115
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
177115.pdf535.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons