Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177203
Title: El jardí de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona. Transformació en un recurs d’educació per la sostenibilitat
Author: Marcos, Oscar
Batlló, Maria
Figuerola, Blanca
Masalles i Saumell, Ramon M., 1948-
Universitat de Barcelona. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient
Keywords: Medi ambient
Biodiversitat
Paisatge
Universitat de Barcelona
Issue Date: 2015
Publisher: Universitat de Barcelona. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient
Abstract: El Jardí de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, batejat des del 1995 com a Jardí Ferran Soldevila, es troba ubicat al bell mig de Barcelona, i constitueix un petit pulmó verd de poc menys d’una hectàrea en un dels espais amb major concentració de trànsit i contaminació atmosfèrica de la ciutat. Atès que va ser creat a finals del segle XIX com un jardí amb sentit botànic i que històricament ha servit per fer les pràctiques de botànica de diverses facultats de ciències, aquest espai excedeix la funció estètica de les zones verdes urbanes, i per tant pot esdevenir un recurs educatiu a disposició de tota la societat. El projecte dut a terme comporta la transformació del Jardí d’un espai d’esbarjo i lleure en un recurs d’educació per la sostenibilitat. Aquest canvi no és significatiu en quant a l’aspecte que el Jardí te per al visitant, ja que no varien les espècies presents, el nombre d’exemplars ni la seva ubicació, però sí comporta una variació profunda del paper que ha de jugar aquest espai en el teixit urbà, ja que s’implanten un seguit d’accions encaminades a orientar els visitants envers un millor coneixement de la dinàmica ecològica dels espais verds en l’entorn metropolità, i a fomentar la sensibilització en l’àmbit de la sostenibilitat. Entre els aspectes més innovadors del projecte destaca la senyalització del Jardí. A més dels cartells indicadors dels noms de les espècies i la seva procedència, s’han incorporat plafons de grans dimensions que incorporen informació en relació a factors com la rellevància de les espècies presents, l’agrupació d’aquestes en eixos temàtics d’especial interès, i la relació del Jardí amb l’ecosistema urbà de Barcelona. Aquests plafons serveixen a més per definir itineraris temàtics de visita que, amb dossiers informatius específics, permeten desenvolupar conceptes propis dels àmbits de la botànica, la biogeografia o la sostenibilitat, fent així que el Jardí reforci encara més la seva funció educativa.
It is part of: Comunicació a: II Congrés UPC Sostenible 2015
URI: http://hdl.handle.net/2445/177203
Appears in Collections:Medi ambient. Documentació (OSSMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jardi-historic-recurs-sostenibilitat.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons