Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177211
Title: Safety, activity, and molecular heterogeneity following neoadjuvant non-pegylated liposomal doxorubicin, paclitaxel, trastuzumab, and pertuzumab in HER2-positive breast cancer (Opti-HER HEART): an open-label, single-group, multicenter, phase 2 trial
Author: Gavilá, Joaquín
Oliveira, Mafalda
Pascual, Tomás
Perez-Garcia, Jose
Gonzàlez, Xavier
Canes, Jordi
Paré Brunet, Laia
Calvo, Isabel
Ciruelos, Eva
Muñoz Mateu, Montserrat
Virizuela, Juan A.
Ruiz, Isabel
Andrés, Raquel
Perelló, Antonia
Martínez, Jerónimo
Morales, Serafín
Marín Aguilera, Mercedes
Martínez, Debora
Quero, Juan C.
Llombart-Cussac, Antonio
Prat Aparicio, Aleix
Keywords: Càncer de mama
Insuficiència cardíaca
Breast cancer
Heart failure
Issue Date: 9-Jan-2019
Publisher: BioMed Central
Abstract: Antecedents: L'assaig Opti-HER HEART tenia com a objectiu optimitzar l'activitat i minimitzar el risc cardíac combinant trastuzumab, pertuzumab i paclitaxel amb doxorubicina liposomal no pegilada en el tractament del càncer de mama precoç HER2-positiu. Mètodes: Els pacients amb càncer de mama HER2 positiu en fase II-IIIB van rebre trastuzumab neoadjuvant, pertuzumab, paclitaxel i una doxorubicina liposomal no pegilada cada tres setmanes durant sis cicles. El principal criteri final va ser la seguretat cardíaca durant la teràpia neoadjuvant. Es van avaluar els esdeveniments cardíacs tipus A (insuficiència cardíaca congestiva simptomàtica) i B (reducció asimptomàtica de la fracció d'ejecció del ventricle esquerre). Els criteris finals secundaris van incloure l'avaluació de la taxa de resposta patològica completa (pCR) i la taxa de resposta global, entre d'altres. Com a anàlisi exploratòria ad-hoc , es va mesurar l'expressió de 55 gens relacionats amb el càncer de mama, inclosos els gens PAM50 , en 58 mostres de tumors basals i 60 mostres quirúrgiques. Resultats: Es van reclutar vuitanta-tres pacients. La incidència d'esdeveniments cardíacs durant el tractament neoadjuvant va ser del 2,4%. No es va observar cap esdeveniment cardíac de tipus A. La taxa global de pCR va ser del 56,6% (interval de confiança (IC) del 95%: 45,3-67,5%). El subtipus enriquit amb HER2, que representava el 52,0% de totes les mostres basals, es va associar amb una taxa de pCR més alta en comparació amb els tumors no enriquits amb HER2 (83,3% vs. 46,3%; odds ratio 5,76; 95% CI 1,71-19,42). L'associació de subtipus amb pCR va ser independent de les variables clínicopatològiques conegudes, inclòs l'estat del receptor hormonal. En comparació amb les mostres basals, els exemplars quirúrgics van mostrar una significativa regulació descendent dels nivells relacionats amb la proliferació ( MKI67 i CCNB1 ) i ERBB2 , i una regulació ascendent significativa dels relacionats amb la llum (ESR1 i PGR ) i gens immunes ( CD8A ). Conclusions: La combinació de doble bloqueig HER2 amb trastuzumab i pertuzumab amb paclitaxel i doxorubicina liposomal no pegilada s'associa amb una baixa taxa d'esdeveniments cardíacs. El subtipus enriquit amb HER2 s'associa a una alta taxa de pCR.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1186/s12916-018-1233-1
It is part of: BMC Medicine, 2019, vol. 17, num. 8
URI: http://hdl.handle.net/2445/177211
Related resource: https://doi.org/10.1186/s12916-018-1233-1
ISSN: 1741-7015
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Medicina)
Articles publicats en revistes (IDIBAPS: Institut d'investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
698030.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons