Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177352
Title: El pensament d’Ausiàs March: forma, tradició, recepció
Author: Alberni, Anna
Keywords: Pensament
Filosofia
Influència literària
Thinking
Philosophy
Literary influence
Marc, Ausiàs, aproximadament 1397-1459
Issue Date: 2020
Publisher: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
Abstract: [cat] Estat de la qüestió dels estudis sobre els aspectes de la poesia d’Ausiàs March on predomina l’exposició del pensament de l’autor: els mecanismes lògics i retòrics, les fonts filosòfiques, la tradició literària, el diàleg amb els autors contemporanis i, finalment, la recepció.
[eng] Resassessment of the scholar work on Ausiàs March’s poetry in which the author’s thinking prevails: logical and rhetorical mechanisms, philosophical sources, literary tradition, dialogue with contemporary authors, reception.
It is part of: Capítol del llibre: El pensament d’Ausiàs March, ed. Anna Alberni, Lola Badia, Raffaele Pinto, Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Barcelona, 2020, pp. 7-28. ISBN 978-84-94523-4-7-2.
URI: http://hdl.handle.net/2445/177352
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alberni_Pensamen_March.pdf601.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.