Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177405
Title: La ceràmica de Barcelona. Organització i producció entre els segles XIII i XVIII a través de la seva caracterització arqueomètrica
Author: Buxeda i Garrigós, Jaume
Garcia Iñañez, Javier
Madrid i Fernández, Marisol
Beltrán de Heredia Bercero, Julia
Keywords: Materials ceràmics
Indústria ceràmica
Barcelona (Catalunya)
Ceramic materials
Ceramic industries
Barcelona (Catalonia)
Segle XIII-segle XVIII
Issue Date: 2011
Publisher: Museu d'Història de Barcelona (MUHBA)
Abstract: L'estudi sobre la producció ceràmica de Barcelona en època medieval i postmedieval s'està fent des del Museu d'Història de Barcelona i des de l'ARQUB en aquest darrers anys. Aquest estudi s'ha reforçat amb els treballdesenvolupats en el marc del projecte de recerca Tecnolonial, cosa que ha permès ampliar les classes ceràmiques i el marc cronològic d'estudi. Els resultats aconseguits fins ara mostren que per a un mateix moment cronològic es preparen diverses pastes segons el producte final que es vol obtenir. Finalment, el canvi d'ubicació dels tallers que segurament es va produïr cap a finals del segle XIII / inicis del segle XIV podria estar relacionat amb l'explotació d'un nou llit d'argiles, la qual cosa coincidiria amb el fet que la producció del segle XIII és completament diferent químicament a la del segle XIV en endavant.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/docs/07Buxeda.pdf
It is part of: QUARHIS, 2011, num. 7, p. 192-207
URI: http://hdl.handle.net/2445/177405
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
592359.pdf208.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.