Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177417
Title: Ministrers i música al Curial e Güelfa
Author: Fernàndez-Clot, Anna
Keywords: Novel·la de cavalleries
Teoria musical
Chivalric romances
Music theory
Curial e Güelfa
Issue Date: 2021
Publisher: Edicions de la Universitat de Barcelona - Editorial Barcino
Abstract: El Curial e Güelfa conté algunes referències esparses a nocions de teoria musical, a instruments i intèrprets, a la dansa o al cant. Alguns autors s’han fixat en les descripcions sobre la música que l’anònim introdueix al llibre III en forma d’al·legories, però manca un estudi de conjunt de les diverses referències de caràcter musical que presenta aquesta novel·la del segon terç del segle xv.1 Si bé les informacions que es troben són poc detallades, els contextos en què apareixen i el tipus de qualificacions que hi atribueix l’anònim no només permeten fer-se una idea de la importància que l’autor atorga a la música, al cant i a la dansa com a part de les pautes de conducta cortesana, sinó que també aporten informació sobre els espais i les formes d’interpretació de la música instrumental i vocal vigents a mitjan segle xv i que els potencials lectors de la novel·la de ben segur reconeixien. Aquest treball pretén recollir i contextualitzar les diverses notícies relacionades amb aspectes musicals que trobem al Curial e Güelfa: en primer lloc, es presenten les referències a l’actuació de trompetes i ministrers incloses en les descripcions de les festes i de les activitats militars en les quals participa Curial; en segon lloc, les referències a la dansa i al cant com a formes d’entreteniment i de conducta pròpies de l’etiqueta cortesana; i, finalment, les informacions sobre música que es presenten en les al·legories.
It is part of: Capítol del llibre a: in «Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, ed. Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler, Universitat de Barcelona – Editorial Barcino, 2021, tom 1, pp. 245-256. ISBN 978-84-9168-648-4 (Edicions UB), 978-84-7226-867-8 (Barcino).
URI: http://hdl.handle.net/2445/177417
Appears in Collections:Llibres / Capítols de llibre (Filologia Catalana i Lingüística General)
Publicacions de projectes de recerca finançats per la UE

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fernandez-Clot_2021_homenatge_LB.pdf469.02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Embargat   Document embargat fins el 31-1-2022


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.