Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177741
Title: Llars
Author: Orpinell Jordà, Adriana
Director/Tutor: Plans Farrero, Mireia
Keywords: Belles arts
Fotografia
Memòria (Filosofia)
Treballs de fi de grau
Arts
Photography
Memory (Philosophy)
Bachelor's thesis
Issue Date: 11-Jun-2020
Abstract: [cat] Llars es desenvolupa a partir de les meves vivències entorn a la pèrdua dels habitatges amb els quals hi he tingut un vincle ferm. Produït en forma de llibre fotogràfic narrat en primera persona, està compost per un escrit descriptiu dels records de les llars e imatges d’arxiu que mostren les vivències íntimes passades dins dels immobles, així com de les persones que també hi tenien vincle. Gràcies a aquests documents, i usant també fotografies preses a posteriori, s’exposen experiències íntimes del passat on el trencament imposat amb les llars es troba a l’epicentre del projecte. Degut a la insòlita situació provocada pel Covid-19, s’introdueix el present per repensar la pròpia figura de la llar. Es presenta l’habitacle com un element més que configura cada ésser i la partença d’aquest com a mort parcial del propi individu. S’exposa la meva necessitat de mantenir el lligam amb les llars que m’han constituït, i que ho segueixen fent, i la problemàtica que suposa la pèrdua obligada de tals vincles. Aquesta ruptura es percep com un acte imposat, com un fet que no és controlat pel propi ésser sinó que ve obligat. És precisament del neguit i desaprovació d’aquest afer d’on sorgeix la necessitat d’atendre la memòria d’allò relatiu a les vivències de les llars, de les seves reflexions afectives i del sentiment d’arrelament que això sol·licita.
[eng] Llars is based on first-person experiences of the loss of homes whose bond with them is truly unshakeable. It has been produced as a photo book, which is composed of one written document and pictures from the family album that describe the experiences lived in the houses and also the people who were related with them. Due to these documents, and also photographs taken afterwards, it is exposed the past experiences with those homes and loss of them, In addition, because of the unusual situation caused by Covid-19, it is introduced the present status to rethink about the own word “home”. The housing is presented as another element that forms every person and the loss of it represents a partial death of the person. It is shown the need to keep the tie with all the homes that have constituted me, and that their still constituting me, and also the problem that can cause the breakage of this bond. This rupture is imposed and it is not controlled by the person affected, because of the disapproval of this breakage, it will emerge the need to attend the memory of what is related to experiences in houses, as well as their affective reflections and the rooted feelings that this involves.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Plans Farrero, Mireia
URI: http://hdl.handle.net/2445/177741
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Orpinell, Adriana - Memòria.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open
Orpinell, Adriana - Obra.pdf5.41 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons