Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177862
Title: El viatge sense el viatge
Author: Serrano Grané, Mireia
Director/Tutor: Coderch, Lúa, 1982-
Keywords: Belles arts
Imatges
Turisme
Treballs de fi de grau
Arts
Pictures
Tourism
Bachelor's thesis
Issue Date: 13-Jun-2020
Abstract: [cat] Darrere l'experiencia personal del viatge d'oci, el turisme opera com un producte de consum més. El viatge sense el viatge especula sobre la possibilitat d'experimentar la descoberta sense les constriccions propies del turisme, a través d'una abstracció deis mecanismes d'aquest. Subvertint instruments turístics com la guia de viatge, els itineraris, el tour o les imatges, l'atracció turística com quelcom concret, significant i localitzable és sostreta. Dotant de capacitat evocativa aquests instruments es fa valdre qualsevol entorn per a la descoberta, a fi d'obrir la mirada a nous escenaris i possibilitats peral viatge sense necessitat de desplacament.
[eng] In our leisure travels, tourism operates the same as other consume, products. The project speculates on the possíbility of discovering without the constraints of tourism, through an abstraction of its mechanisms. Subverting tourist means such as the guíde, the ítineraries, the tour or the images, the tourist attraction as something concre'te, significant and locable is removed. Equipping these sources with evocative capacity, any environment is available for discovery, in arder to open the mínd to new scenarios or possibílíties for travel without need of disp/acement.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Coderch, Lúa, 1982-
URI: http://hdl.handle.net/2445/177862
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SERRANO_Mireia_El viatge sense el viatge, 2020.pdf21.33 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons