Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/177949
Title: Producte musical per a infants TONS
Author: Teixidó Santeugini, Laia
Director/Tutor: Ventura, Oriol
Keywords: Disseny
Música
Jocs educatius
Treballs de fi de grau
Design
Music
Educational games
Bachelor's thesis
Issue Date: 21-Oct-2020
Abstract: [cat] Disseny d’un producte musical dirigit als infants dels cursos escolars de Parvulari. TONS és un producte que es troba a mig camí entre un instrument, un producte sonor i una interfície, ja que conté una part tecnològica però no perd la sensorialitat i el tacte propi d’un producte tangible. Està format pel producte en si, unes fitxes i una web senzilla pensada per a ordinador, que permet escollir els grups de sons amb els que es vol treballar. El projecte sorgeix de la necessitat de dissenyar un complement per al funcionament pràctic de l’assignatura de música a Parvulari, que a la vegada es trobi en consonància amb els productes musicals més recents del context actual. TONS pretén ser un punt de partida per a crear noves experiències en entendre i treballar la música a l’escola d’una manera lúdica.
[eng] Design of a musical product aimed at kindergarten children. TONS is a product whose meaning can be found between an instrument, a sound product and an interface, which contains a technological part but without losing the sensoriality and the characteristic touch of a tangible product. It consists of the product itself, some cards and a simple website designed for a computer, which will allow you to choose the sound groups. The project arises from the need to design a complement to the practical dynamic of the musical kindergarten classes and that be, at the same time, in line with the most recent musical products in the current context. Tons intends to be a starting point for being able to create new experiences in understanding and working the music at school, in a playful way.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Ventura, Oriol
URI: http://hdl.handle.net/2445/177949
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teixido_santeugini_laia_Projectefinalgrau.pdf20.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons