Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180098
Title: Mobilitat residencial intermunicipal en la Regió Metropolitana de Barcelona
Author: Sans Artigas, Laura
Director/Tutor: Vilà Bosqued, Gemma
Keywords: Mobilitat residencial
Habitatge
Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana)
Treballs de fi de grau
Residential mobility
Housing
Bachelor's thesis
Barcelona (Catalonia : Metropolitan area)
Issue Date: Sep-2021
Abstract: Aquest treball tracta d’estudiar la mobilitat residencial entre municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona en el període anterior a la Covid tenint en compte la influència del mercat de l'habitatge per veure quins fluxos de mobilitat residencial hi ha i de quina manera el preu de l'habitatge redueix o augmenta aquests desplaçaments. L'objectiu principal és esclarir quins són els municipis que absorbeixen i expulsen població segons els preus de l’habitatge. S’han fet servir les dades de l'EVR i les dades sobre els preus del lloguer i venda de cada municipi per analitzar la relació que tenen. També es vol aclarir les causes de la mobilitat a través de l'anàlisi de característiques sociodemogràfiques i les conseqüències de la mobilitat. Els resultats han mostrat que la ciutat de Barcelona i els seus voltants expulsen població i els que n’atrauen són les ciutats mitjanes i pobles d’arreu de la RMB i que hi ha una relació d'influència entre el preu de compravenda i les altes i baixes d’un municipi. L’edat és un factor molt important en les causes de la mobilitat com també el règim de tinença i l’estat civil. La classe social és un condicionant d’aquesta, ja que modula els fluxos existents i condueix a les persones a zones de nivell socioeconòmic similar.
Note: Treballs Finals del Grau de Sociologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021 , Tutor: Gemma Vilà Bosqued
URI: http://hdl.handle.net/2445/180098
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC_Sans_2021.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons