Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180128
Title: Reglament dels CRAI biblioteques (2022)
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Reglaments
Centres de recursos per a l'aprenentatge i la investigació
Normativa UB
Universitat de Barcelona. CRAI
Issue Date: 5-Sep-2022
Abstract: Aquest Reglament és el marc normatiu general que regula l’organització i el funcionament dels serveis de biblioteca, entesos com una unitat especialitzada (article 51.1 de l’Estatut de la UB), que s’organitza en biblioteques i unitats tècniques. Així mateix, regula les funcions, l’estructura organitzativa, els serveis que es presten, els recursos humans, econòmics i d’informació, i estableix el règim d’ús per part dels usuaris. L'establert en aquest Reglament es desenvoluparà, en les àrees que ho requereixin, mitjançant reglaments específics, normatives, protocols i instruccions d’ús.
Note: Reglament dels CRAI biblioteques aprovat per la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 8 de març de 2005. Modificat i aprovat per la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern el 15 de juliol de 2022.
Podeu consultar les versions anteriors a: http://hdl.handle.net/2445/188692
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/190560
URI: http://hdl.handle.net/2445/180128
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/188692
http://hdl.handle.net/2445/190560
Appears in Collections:Marc normatiu (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reg-crai-bib-2022.pdfDocument pdf4.48 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons