Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180348
Title: Promotors o artistes. La subtil frontera de l'art medieval
Author: Mancho, Carles
Keywords: Artistes
Art medieval
Artists
Medieval art
Issue Date: 2011
Publisher: Editorial Afers
Abstract: Possiblement, desenvolupar el que amaga aquest títol necessitaria, en primer lloc, una definició, paraula per paraula, des termes que componen ambdues frases. Un sentit més literari que pràctic d'aquest text ens empeny, però, a no fer-ho immediata­ment sinó al llarg de les pàgines que segueixen. Voldríem anticipar, tanmateix, que tractarem aquí de la que considerem una falsa dicotomia: la que separa l'impulsor d'un obra d'art del seu autor material. Per bé que per a ser precisos, potser fóra més correcte dir «la de-vegades-falsa dicotomia» que separa promotor i artista.
Note: Reproducció del document publicat a: https://editorialafers.cat/botiga/ca/39-afers
It is part of: Afers. Fulls de recerca i Pensament, 2011, vol. 26, num. 70, p. 585-600
URI: http://hdl.handle.net/2445/180348
ISSN: 0213-1471
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història de l'Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
592406.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.