Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/180874
Title: Tractament i difusió de col·leccions i fons personals per la preservació de la memòria històrica
Author: Pich García, Elisabet
Director/Tutor: Guasteví, Sara
Keywords: Fototeques
Conservació i restauració de fotografies
Treballs de fi de grau
Photograph collections
Photographs--Conservation and restoration
Bachelor's thesis
Issue Date: 14-May-2021
Abstract: La fotografia és un dels elements que, des de la seva invenció, al llarg dels anys ha estat present en les vides de les persones, sobretot en les seves activitats socials, fet que permet conèixer molts dels aspectes de la vida quotidiana tant de les persones com de les poblacions. Un dels aspectes més importants de la fotografia és la capacitat de documentar els fets històrics en imatges, és una gran aportació a la memòria col·lectiva. A través de la fotografia podem visualitzar amb tot detall com era la gent, els paisatges, els costums, oficis, etc. d’èpoques passades. El problema és que s’ha de gestionar la conservació de les imatges fotogràfiques, ja que els seus suports són molt fràgils i si no es cuiden es pot perdre tota la informació que contenen.
Note: Treballs Finals de Grau d'Informació i Documentació, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Guasteví, Sara
URI: http://hdl.handle.net/2445/180874
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Informació i Documentació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pich_elisabet_treball_fi_grau.pdf4.46 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons