Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181020
Title: El poder transformador de la cultura. Una proposta amb perspectiva de gènere a la política cultural local de la Selva del Camp
Author: Abela Granollers, Clàudia
Director/Tutor: Villarroya Planas, Ana
Keywords: Estudis de dones
Estudis de gènere
Treballs de fi de màster
Política cultural
Women's studies
Gender studies
Master's thesis
Cultural policy
Camp de Tarragona (Catalunya)
Issue Date: 2021
Abstract: Per tal de dur a terme aquest treball, el format que considero més idoni per analitzar les polítiques culturals del municipi des d’una perspectiva el més operativa possible és elaborar un pla d’acció. Es tracta d’una eina aplicada al territori que té en compte els recursos dels quals disposa el municipi i les necessitats que afronta. La intenció és idear un pla d’acció que plantegi certes línies estratègiques que ajudin a fer-se càrrec d’unes polítiques culturals paritàries i compromeses amb la diversitat i l’accés a la cultura de manera equitativa. Així doncs, aquest treball disposarà d’una primera part dedicada a la contextualització del projecte que inclourà una vessant teòrica amb un estat de la qüestió sobre les polítiques culturals i la perspectiva de gènere, i un marc legal que introdueixi unes bases jurídiques sobre drets culturals i igualtat. La segona part del projecte té un caràcter més aplicat ja que compren la diagnosi de la realitat cultural de la Selva del Camp, així com una proposta d’estratègia segons els resultats de la diagnosi realitzada.
Note: Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, any: 2020-2021, Tutora: Anna Villarroya Planas
URI: http://hdl.handle.net/2445/181020
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_ClàudiaAbela.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons