English   Español   Català  
  Inici UB Imatge de diagramaci

Dipòsit Digital de la UB >   Recerca >   Dret Administratiu i Dret Processal >   Articles publicats en revistes (Dret Administratiu i Dret Processal) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18128

Title: Dret a una indemnització per la denegació il·legal del permís de treball. Comentari a la STS, 3a, 7.7.2003
Authors: Mir Puigpelat, Oriol
Matèria: Dret del treball
Treballadors estrangers
Indemnització
Jurisprudència
Labor laws and legislation
Alien labor
Indemnity
Jurisprudence
Issue Date: 2004
Publisher: Universitat Pompeu Fabra
Nota: Reproducció del document publicat a http://www.indret.com/pdf/204_es.pdf
És part de: Indret: Revista para el Análisis del Derecho, 2004, núm. 1, p 1-8, Working Paper núm.: 204
URI: http://hdl.handle.net/2445/18128
ISSN: 1698-739X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dret Administratiu i Dret Processal)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
530258cat.pdf210.77 kBAdobe PDFView/Open
RefWorks
Mendeley
Recommend this item

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Feedback