Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181580
Title: Evolució i caràcter hereditari del ritme d'activitat motora de la rata
Author: Cambras Riu, Trinitat
Director/Tutor: Díez Noguera, Antoni
Keywords: Bioritmes
Motricitat
Biological rhythms
Motor ability
Issue Date: 1-Jan-1986
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest treball està basat en un experiment de més d'un any i mig d'observacions diàries, dissenyat per tal d'estudiar alhora dos objectius principals: l'un ha estat l'estudi de l'evolució del patró del ritme circadiari d'activitat motora (RAM) de la rata mantinguda en condicions de curs lliure (llum constant) i el segon l'estudi del caràcter hereditari del seu RAM. Per a l’estudi de l’evolució del ritme ha calgut fer el registre continuat de l’activitat motora dels animals des del dia del seu desalletament fins a l’estat adult i en alguns cassos fins i tot senil. En aquest aspecte s'ha estudiat tot el que fa referència a l’aparició i maduració del RAM en la rata i a la variació del RAM amb l’edat en animals vells, estudiant-se també les diferències. El segon objectiu ha estat l'estudi del caràcter hereditari del patró del ritme d'activitat motora. L'estudi s'ha fet en tres generacions de rates mantingudes sempre en les mateixes condicions.
URI: http://hdl.handle.net/2445/181580
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Farmàcia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01.TCR_1de2.pdf20.82 MBAdobe PDFView/Open
02.TCR_2de2.pdf18.81 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons