Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/181841
Title: Theatre in the English Class: An Ethical Tool to Prevent Bullying and Encourage L2 Learning
Author: Godoy Rodríguez, Eduard
Director/Tutor: Ghemawat, Anuradha Mitra
Keywords: Ensenyament de llengües estrangeres
Teatre en l'ensenyament
Treballs de fi de màster
Assetjament escolar
Foreign language teaching
Drama in education
Master's thesis
Bullying in schools
Issue Date: 6-Jun-2021
Abstract: [eng] This master’s degree dissertation analyses how the practice of theatre can help students become more responsible and aware of the gravity of bullying. First, research about the teaching of ethics and about the current situation of bullying in Catalan high schools is carried out, to provide an overview on how such concerns are covered in these institutions. Then, the connection of theatre to ethics is studied in order to understand how this artistic discipline can provide an ethical function to promote a change and the improvement of our society. After that, theatre practice against bullying is considered, as well as its educational impact on young students. Furthermore, the use of theatre for second language learning is discussed in order to understand why it can be a good practice in the English class. Thus, this theoretical framework is used to design a project proposal based on White Boy (2007), a play by Tanika Gupta, with the aim of creating activities to engage teenagers to talk and reflect on bullying and different acts of violence, at the same time that they can improve their use of English as a second language.
[cat] Aquest treball final de màster analitza com la pràctica del teatre pot ajudar als estudiants a fer-se més responsables i conscients envers la gravetat del bullying. Primerament, s’ha dut a terme recerca sobre l’ensenyament de l’ètica i sobre la situació actual del bullying als instituts catalans, per així entendre com aquests conceptes són tractats en aquestes institucions. Llavors, s’estudia la connexió entre el teatre i l’ètica per així entendre com aquesta disciplina artística adquireix una funció ètica i de millora de la nostra societat. Després d’això, es considera la pràctica del teatre per combatre el bullying, així com el seu impacte educacional en estudiants joves. A més d’això, també s’estudia l’ús del teatre com alternativa per l’ensenyament de llengües estrangeres, per així entendre perquè, aquesta, pot ser una bona pràctica a la classe d’anglès. Així doncs, aquest marc teòric s’utilitza pel disseny d’una proposta de projecte basat en White Boy (2007), una obra de teatre de Tanika Gupta, amb el propòsit de crear activitats per implicar emocionalment als alumnes i així fer-los parlar i reflexionar sobre el bullying i altres formes de violència, al mateix temps que fan ús de l’anglès com a segona llengua.
Note: Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona. Curs: 2020-2021. Tutora: Anuradha Mitra Ghemawat
URI: http://hdl.handle.net/2445/181841
Appears in Collections:Màster Oficial - Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_eduard_godoy_rodríguez.pdf8.16 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons