Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/187450
Title: Estudi sobre l'associació de l'índex de postura del peu amb el pic ponderat de pressió plantar en la fase de recolzament de la marxa
Author: Vergés Salas, Carles
Director/Tutor: Manzanares Céspedes, María Cristina
Vallés Segalés, Antoni
Keywords: Peu
Biomecànica
Foot
Biomechanics
Issue Date: 8-Jul-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] L'ús de paràmetres estàtics per a l'avaluació física del peu ha estat una constant, de la mateixa manera que també ho ha estat l'intent de relacionar aquests paràmetres amb les diferents patologies relacionades amb disfuncions mecàniques. Fins l'any 2008 no sorgeix un sistema d'examen tridimensional estàtica del peu (Foot Posture Index-6) que faciliti la classificació dels peu en base a la seva posició en bipedestació estàtica. Però aquest sistema no ha estat utilitzat com a factor pronòstic per els diferents trastorns dinàmics, donada la seva dificultat alhora de poder incloure tots els mecanismes que produeixen una patologia relacionada amb una biomecànica deficient. La hipòtesi que es planteja es que hi ha diferencies en el patró i magnitud dels pics de pressió màxima plantar en funció del tipus de peu classificat segons el Foot Posture Index 6 (FPI-6). Per això l'objectiu general es estudiar els canvis de magnitud, respecte la localització, de la pressió màxima de diferents àrees de la cara plantar del peu en cadascun dels diferents períodes de la fase de recolzament de la marxa utilitzant el propi calçat, utilitzant el sistema classificatori postural FPI-6. La metodologia consisteix en seleccionar una mostra de gent asimptomàtica que compleixi uns criteris d'inclusió, en la qual hi hagi subgrups representatius dels diferents intervals basant-nos en el FPI-6. A cadascun d'aquests subgrups se'ls estudia la magnitud i localització de la pressió màxima plantar dins de diferents àrees seleccionades de la superfície de la planta del peu, durant tota la fase de recolzament utilitzant un sistema de sensors plantars que s'introdueixen dins el propi calçat (F-Scan). Les dades obtingudes es registren en una base de dades i s'analitzen amb el programa estadístic SPSS.
URI: http://hdl.handle.net/2445/187450
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Facultat - Medicina

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVS_TESI.pdf41.88 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons