Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/188639
Title: Reglament d’ús de la Biblioteca Digital de la Universitat de Barcelona [versions anteriors]
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Reglaments
Recursos electrònics
Normativa UB
Biblioteques digitals
Universitat de Barcelona. CRAI
Issue Date: 2021
Abstract: El Reglament del CRAI Biblioteca de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern el 24 de febrer de 2021, determina que aquest serà desenvolupat mitjançant reglaments específics i instruccions d’ús. Entre els serveis als usuaris que el seu article 11 hi ha l’accés als recursos bibliogràfics, documentals i d’informació en un entorn virtual, el qual és objecte del present Reglament. Aquest Reglament estableix l’ús i l’abast dels recursos electrònics (Biblioteca Digital), així com el procediment per a l’autorització d’accés i la normativa d’ús dels recursos de la Biblioteca Digital.
Note: Text refós del reglament aprovat per la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern el 29 de setembre del 2015, ratificat pel Consell de Govern el 8 d’octubre del 2015 i modificat per acord del Consell de Govern del 24 de febrer de 2021.
Podeu consultar la darrera versió a: http://hdl.handle.net/2445/180106
URI: http://hdl.handle.net/2445/188639
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/180106
Appears in Collections:Marc normatiu (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reg-crai-dig-2021.pdf20213.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons