Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/188692
Title: Reglament del CRAI Biblioteques [versions anteriors]
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Reglaments
Centres de recursos per a l'aprenentatge i la investigació
Normativa UB
Universitat de Barcelona. CRAI
Issue Date: 2021
Abstract: Aquest Reglament, és el marc normatiu general que regula l’organització i el funcionament dels serveis de biblioteca, entesos com una unitat especialitzada (article 51.1 de l’Estatut de la UB), que s’organitza en biblioteques i unitats tècniques. Tanmateix regula les funcions, l’estructura organitzativa, els serveis que es presten, els recursos humans, d’informació i econòmics, i estableix el règim d’ús per part dels usuaris. Allò establert en aquest Reglament es desenvoluparà, en les àrees que ho requereixin, mitjançant reglaments específics, normatives, protocols i instruccions d’ús.
Note: Reglament del CRAI Biblioteques de la Universitat de Barcelona aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona el 8 de març de 2005 i el 24 de febrer de 2021.
Podeu consultar la darrera versió a: http://hdl.handle.net/2445/180128
URI: http://hdl.handle.net/2445/188692
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/180128
Appears in Collections:Marc normatiu (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
reg-crai-bib-2021.pdf20214.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons