Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/188693
Title: Normativa d’ús dels CRAI biblioteques
Author: Universitat de Barcelona. CRAI
Keywords: Centres de recursos per a l'aprenentatge i la investigació
Usuaris de biblioteques
Normativa UB
Universitat de Barcelona. CRAI
Issue Date: 5-Sep-2022
Abstract: Els usuaris que accedeixen als espais dels CRAI biblioteques estan obligats a complir les condicions d’ús del servei, i les normes de funcionament incloses en el Reglament dels CRAI biblioteques. Igualment, han de complir les normes d’aplicació dictades pels òrgans competents de la Universitat de Barcelona. En cas d’incompliment, són d’aplicació les limitacions i mesures que corresponguin, i es poden exigir les responsabilitats que en derivin.
Note: Normativa d’ús dels CRAI biblioteques aprovada per la Comissió de Biblioteques delegada del Consell de Govern el 15 de juliol de 2022.
Es tracta d'una fusió de la Instrucció per a l'ús correcte de les biblioteques: http://hdl.handle.net/2445/183134 i les Instruccions d'ús de les aules d'ordinadors: http://hdl.handle.net/2445/183136. Ambdúes instruccions estan obsoletes des del setembre de 2022.
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/2445/190561
URI: http://hdl.handle.net/2445/188693
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/183134
http://hdl.handle.net/2445/183136
http://hdl.handle.net/2445/190561
Appears in Collections:Marc normatiu (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nor-crai-us-2022.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons