Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/188823
Title: Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) (Resum executiu)
Author: Alejandro Baños, Oscar
Universitat de Barcelona. Observatori de l'Estudiant
Keywords: Estudiants universitaris
Enquestes
Universitat de Barcelona
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: En aquesta edició de l'informe Via Universitària (2020-2021) la immersió en el coneixement del perfil de l'estudiantat universitari, les condicions d'estudi i la satisfacció amb la universitat i la docència s'aprofundeix amb la participació de 50.000 estudiants (convertint-se en l'edició amb la mostra més gran). El propòsit d'aquest informe és analitzar els eixos de la vida educativa per fomentar vies d'actuació de la governança universitària per garantir que tots els estudiants puguin aprofitar l'experiència educativa, gaudeixin de les mateixes possibilitats d'accés a l'educació superior i tinguin una bona inserció laboral amb independència de factors com l'origen social o el sexe. L'estructura axiomàtica de l'informe es centra en l'anàlisi de les trajectòries dels estudiants, la condició de vida de l'alumnat, els aspectes socioeconòmics per sufragar les despeses derivades dels cursos universitaris, la percepció dels estudiants respecte de les metodologies d'ensenyament i la vinculació de l'estudiantat amb la universitat, sumat a un transversal enfocament de gènere. A més en la tercera edició s'ha adaptat el qüestionari per tal de copsar les conseqüències de la pandèmia en la condició de vida de l'estudiantat, motiu pel qual s'ha sumat a aquesta edició la valoració de l'estat psicoemocional, sempre en consonància amb els tres eixos vertebradors del programa: l'equitat, la qualitat i la diversitat.
Note: Assessora: Àngels Alegre Sánchez
URI: http://hdl.handle.net/2445/188823
Appears in Collections:Documents Institucionals (Observatori de l'Estudiant)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe VIA 3-OscarBaños.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons