Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/22634
Title: Creixement urbà i producció de l'espai a Lleida (1940-1980)
Author: Vilagrasa, Joan, 1953-2003
Keywords: Desenvolupament urbà
Urbanisme
Política urbana
Lleida (Catalunya)
Urban development
City planning
Urban policy
Issue Date: 1984
Publisher: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: Aquest article té com a objecte establir la relació existent entre les formes materials que adopta el creixement urbi i les caracteristiques del mercat del sòl i del m rcat immobiliari. La proposició inicial de la qual es parteix és l'afirmació e la dependència de les primeres respecte al grau de desenvolupament del mercat; i això en dos aspectes: primer, en l'origen d'una determinada forma urbaba; segon, en la seva posterior evolució. El cas analitzat, el procés de creixement urbà de Lleida en uns anys de gran creixement econòmic -canvi agrícola basat en l'especialització fruitera i en la difusió de les granges d'estabulació ramadera- i demogràfic -41.464 habitants el 1940, 106.814 habitants el 1981- pretén servir per treure unes remarques qenerals, formulades en el present treball com a hipòtesis, que poden orientar aquelles recerques que busquen en les característiques d'una formació social la variable independent que ha de permetre la comprensió d'unes morfologies. El marc eneral de referència és la teoria sobre la "producció de l'espai", encara que matisada i acotada a aquells aspectes que poden ser més rellevants en la comprensió del sorgiment de les formes materials urbanes.
Note: Reproducció del document publicat a: http://ddd.uab.es/record/18307
It is part of: Documents d'anàlisi geogràfica, 1984, núm. 5, p. 97-138
URI: http://hdl.handle.net/2445/22634
ISSN: 0212-1573
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Geografia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3214.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons