Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/23800
Title: El nou paradigma docent i la problemàtica de la implatanció davant bolonya en les escoles d'empresarials. Els estudis en empresa cobreixen les expectatives dels empresaris?
Author: Rodríguez Ávila, Núria
Monllau, Teresa
Keywords: Ensenyament d'economia i empresa
Educació superior
Espai Europeu d'Educació Superior
Economics and business education
Higher education
Issue Date: 2010
Publisher: Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona
Abstract: El projecte Tunning sobre educació superior a Europa centra les seves accions, entre d'altres, a definir competències genèriques (instrumentals, interpersonals i sistèmiques) i competències específiques (saber concret d'un àmbit acadèmic). Les ciències socials es plantegen el repte d¿adaptar aquest procés a unes certes mancances, perquè el servei que presta al mercat de treball no és tangible i està fet a mida. L'objectiu que persegueix és identificar les competències que, segons els docents, els empresaris i altres agents socials, han d¿haver assolit els alumnes. Per realitzar el treball de camp, hem pres com a referència els professors i els empresaris relacionats amb la diplomatura de Ciències Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2005-2006.
Note: Reproducció del document publicat a: http://ddd.uab.cat/record/54697
It is part of: Papers : revista de sociologia, 2010, vol. 95, núm. 1, p. 213-226
URI: http://hdl.handle.net/2445/23800
ISSN: 0210-2862
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
564873.pdf582.9 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons