Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/28984
Title: Educació i drogues, drogues i educació?
Author: Llena Berñe, Asun
Cruz Molina, M.
Keywords: Drogues
Educació social
Drugs of abuse
Social education
Issue Date: 1999
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Partint del consum de drogues com un fenòmen social s'intenta fer una aproximació a la relació existent entre drogues i educació. Es planteja l'educació des d'un enfoc globalitzador i flexibilitat, adaptada als canvis, dirigida a subjectes consumidors i no consumidors. Tammateix, es proposa, una actuació socioeducativa que articuli allò personal i allò social, de manera que proporcioni competències cognitives i actitudinals per aqdquirir un sentit crític, per a saber viure i conviure, afrontar i resoldre conflictes, prendre decisions de forma autònoma i responsable, respectar les opcions diferents i per l'ús adequat de drogues si és aquesta la opció. En definitiva, es planteja la necessitat d'incorporar al debat permanent de les drogues un anàlisi en profunditat des de la pedagogia per anar creant i consolidant un nou discurs, que ajudi a trobar l'articulació entre la dualitat drogues i educació, educació i drogues.
Note: Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/126041
It is part of: Temps d'Educació, 1999, num. 22, p. 165-174
URI: http://hdl.handle.net/2445/28984
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)
Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
190335.pdf588.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.