Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33156
Title: Mesozoic geology of Cape Shirreff, Livingston Island, South Shetland Islands, Antarctica.
Author: Pallàs i Serra, Raimon
Zheng, X.
Casas Tuset, Josep Maria
Sàbat i Montserrat, Francesc
Gimeno Torrente, Domingo
Keywords: Geologia
Mesozoic
Livingston (Shetland del Sud : Illa)
Antàrtida
Geology
Mesozoic
Livingston Island (South Shetland Islands)
Antarctica
Issue Date: 1999
Publisher: Universitat de Barcelona (UB). Institut de Cièncias de la Terra Jaume Almera (ICTJA)
Abstract: Al Cap de Shirr e ff (Fig. 1) hi aflora una successió volcànica de com a mínim 450 m de potència, constituïda principalment per laves i, en menor proporció, bretxes vulcanoclàstiques (Fig. 2). Les laves són basalts olivínics subalcalins i andesites basàltiques, que generalment tenen un aspecte massiu. Tot i això, la successió volcànica localment forma una alternança decimètrica de nivells durs i tous, amb potències va r i a bles i presència local de discordances angulars i onlaps, que reflecteixen geometries deposicionals complexes. A la zona nord del Cap de Shirr e ff hi ha aflorament de bretxes vulcanoclàstiques d"aspecte massiu, que localment tenen intercalacions de laves...
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/ActaGeologica/article/view/75655
It is part of: Acta Geologica Hispanica, 1999, vol. 34, num. 4, p. 329-337
URI: http://hdl.handle.net/2445/33156
ISSN: 0567-7505
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Dinàmica de la Terra i l'Oceà)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174067.pdf4.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.