Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33281
Title: Reconstruction of the Regional GDP of Portugal, 1890 – 1980
Author: Badia-Miró, Marc
Guilera Rafecas, Jordi
Lains, Pedro
Keywords: Producte interior brut
Estadística demogràfica
Demografia
Mercat de treball
Portugal
Gross Domestic Product
Vital Statistics
Demography
Labor Market
Portugal
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Series/Report no: [WP E-Eco12/280]
Abstract: [cat] Aquest article metodològic ofereix estimacions del PIB per càpita regional de les regions portugueses, entre 1890 i 1980. Aquestes estimacions s’han obtingut seguint la metodologia proposada per (Geary and Stark, 2002) per a la industria, i considerant estimacions de producció directa per la resta de sectors.
[eng] This methodological study provides estimates of Portuguese regional GDP per capita between 1890 and 1980. These estimates were obtained either by following the Geary and Stark (2002) method for industry or directly from regional production data or proxies thereof where available.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ere.ub.es/dtreball/E12280.rdf/view
It is part of: Documents de treball (Facultat d'Economia i Empresa. Espai de Recerca en Economia), 2012, E12/280
URI: http://hdl.handle.net/2445/33281
ISSN: 1136-8365
Appears in Collections:UB Economics – Working Papers [ERE]
Documents de treball (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E12-280_BadiaMiro.pdf200.56 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons