Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33451
Title: Ocupa-la palabra
Author: González Fernández, Helena, 1967-
Keywords: Literatura gallega
Escriptores
Feminisme
Galician literature
Women authors
Feminism
Issue Date: 1998
Publisher: Universidad Complutense de Madrid
Abstract: Abonda con repasa-los manuais de historia da literatura galega para comprobar que a presencia feminina de certo releyo queda limitada a unha figura sobranceira, Rosalía de Castro, que logo foi acompañándose de Pura Vázqtíez, Luz Pozo Garza, Xohana Torres ou Maria Xosé Queízan. Poucas máis son as escritoras galegas de antes de 1976 que tiveron acceso 6 recoñecemento xeral. Cerramenre este mangado de nomes é máis ben caríveiro en comparación coa longa restra de autores masculinos, pero resulta moito máis rechamante se o comparamos co grande pulo que está a te-la poesía de muller hoxe en día; un pulo moito maior ca noutros xéneros, e aínda así moi por detrás da literatura infantil e da crítica literaria. A presencia destacada da muller nestes ámbitos lévanos, necesariamente, a constara-lo efecto espello que se produce entre a súa situación social e os xéneros literarios ós que semella ter un acceso máis doado...
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/MADR9898110057A/33714
It is part of: Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 1998, vol. 1, p. 57-59
URI: http://hdl.handle.net/2445/33451
ISSN: 1138-9664
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)
Articles publicats en revistes (Grup de Recerca Creació i pensament de les dones)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
508959.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.