Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33489
Title: Impacte tecnològic en el nou món colonial. Aculturació en arqueologia i arqueometria ceràmica (TECNOLONIAL) (2010)
Author: Buxeda i Garrigós, Jaume
Keywords: Arqueometria
Ceràmica
Colonialisme
Amèrica
Archaeometry
Pottery
Colonialism
America
Issue Date: 2010
Publisher: Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona
Abstract: El projecte se centra en l'expansió colonial atlàntica espanyola, especialment durant el segle XVI, estudiada a partir del coneixement arqueològic i arqueomètric de la ceràmica de pisa o majòlica, de les ceràmiques vidrades i dels contenidors de transport, però també de les ceràmiques indígenes d'estil europeu. Amb això, l'objectiu bàsic del projecte és aprofundir en els aspectes d'aculturació o de transculturació, de relacions i d'influències que es generen en un procés colonitzador, entre els colonitzadors i els grups humans colonitzats, però també l'aparició de noves identitats que sorgeixen en els espais colonitzats, amb grups humans generalment mixtos i complexos. Aquest objectiu general es concreta en quatre objectius concrets: la caracterització arqueològica i arqueomètrica dels centres productors i de difusió de Barcelona, Sevilla i el País Basc; la caracterització d'aquests materials, i dels materials indígenes d'influència europea, dels centres receptors de Gran Canària, Perú, Colombia i Canadà; la interpretació d'aquests materials ceràmics tant en termes de comerç, intercanvi i difusió, com des de la perspectiva del seu consum, com a artefactes que marquen o confereixen identitat social o estatus, i la seva participació en aspectes com les tradicions culturals, l'etnicitat o la creació de noves identitats; i la derivació de models teòrics aplicables a contextos colonials, basats en els estudis arqueològics i arqueomètrics de les ceràmiques implicades.
Note: Reproducció del document publicat a: http://museuhistoria.bcn.cat/ca/node/51
It is part of: QUARHIS, 2010, vol. 6, p. 207-208
URI: http://hdl.handle.net/2445/33489
ISSN: 1699-793X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
592357.pdf117.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.