Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/33524
Title: Estudi de les característiques de les persones traslladades a l’hospital d’aguts des de les unitats d’atenció intermèdia de l’hospital sociosanitari Parc Sanitari Pere Virgili
Author: Bullich Marín, Íngrid
Director: Roca Roger, Montserrat
Keywords: Malalts crònics
Persones grans dependents
Tèsis de màster
Infermeria
Chronically ill
Frail elderly
Masters theses
Nursing
Issue Date: 2012
Abstract: Objectiu: Determinar les característiques a l’ingrés i de procés assistencial de les persones traslladades a l’hospital d’aguts durant l’ingrés a les unitats d’atenció intermèdia (UAI). Àmbit d’estudi: UAI de l’Hospital Sociosanitari del Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) a Barcelona. El centre disposa d’atenció infermera i mèdica 24 hores i proves bàsiques (RX, ECG i laboratori). Metodologia: Disseny: Estudi quantitatiu, observacional, descriptiu, transversal i retrospectiu. Participants: Totes les persones ingressades a la UAI del PSPV el 2011. Recollida de dades: S’utilitzen la base de dades assistencial del PSPV 2011 i altres registres de les històries clíniques dels pacients. Variables d’estudi: Variables sociodemogràfiques, funcionals, clínic-assistencials, relatives als trasllats a l’hospital i de detecció precoç per infermeria. Anàlisi de dades: Anàlisi estadística descriptiva i bivariant mitjançant el programa SPSS, versió Pasw19.0. α=0.5; nivell de confiança 95%
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2011-2012, Director: Montserrat Roca
URI: http://hdl.handle.net/2445/33524
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
estudi_caracteristiques.pdf299.54 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons